Succé för Värmland på emigrantmässa i Holland! | Region Värmland

Succé för Värmland på emigrantmässa i Holland!

[PRESSMEDDELANDE] Projekt Attraktiva Värmland arrangerade Värmlands deltagande vid Emigrantmässan i Utrecht, Holland, 12-13 februari 2011.

– Jag var något överraskad över det stora intresse och den målmedvetenhet som fanns hos de som besökte oss under mässan, säger Madeleine Norum, projektledare för Attraktiva Värmland. Många håller på att lära sig svenska och vet redan en hel del om Värmland. Det kändes som att vi var gott förberedda och kunde svara upp mot intresset och visa upp vad Värmland har att erbjuda vad gäller möjligheten att starta företag, lediga jobb och framtidsyrken samt bostäder.

Närmare 100 familjer var så intresserade att de vill gå vidare i sina planer på en eventuell flytt till Värmland. Projekt Attraktiva Värmland och dess mottagarkordinator (Jenny Höög) och etableringsstödjare (Anna Damm) kommer nu att jobba vidare med dessa kontakter.

Många olika värmländska intressenter fanns representerade i den Värmländska montern och det är ett sammarbete som är viktigt och kommer att utvecklas vidare.

– Extra glädjande var att så många av de vi pratade var högutbildade och matchar det behov som finns bland annat hos klusterorganisationerna och landstinget, säger Madeleine Norum.

Antalet besökare, 11 000, på mässan var nytt rekord och riksmedierna i Holland bevakade evenemanget flitigt.

Kontaktperson
Stefan Westling
054 701 11 22
stefan.westling@regionvarmland.se

Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och samtliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med projektet är att locka fler besökare, inflyttare och företagsetableringar till Värmland.