Nyutexaminerade ingenjörer och tekniker ska lockas till Värmland | Region Värmland

Nyutexaminerade ingenjörer och tekniker ska lockas till Värmland

[PRESSMEDDELANDE] De fyra klusterorganisationerna The Paper Province, The Packaging Arena, Compare och Stål & Verkstad deltar i en arbetsmarknadsdag på Linköpings Tekniska Högskola den 31 januari. Målet med deltagandet är att locka fler ingenjörer och tekniker till Värmland.

Arbetsmarknadsdagen besöks av omkring 7 000 studenter och har cirka 100 utställare.
– Värmland är i stort behov av ingenjörer och tekniker av alla slag. Vi måste synas där teknikstudenterna finns och testar Linköping denna gång. Att synliggöra Värmlands arbetsmarknadsutbud är av stor betydelse och vi räknar med att knyta många nya kontakter som kan bli framtida värmlänningar, säger Monica Brandelius, som leder det klustergemensamma kompetensutvecklingsprojektet KOM-INN!
– Det är bra att vi marknadsför Värmland under gemensam flagg. Värmland blir en mer intressant region när vi kan visa på en bredd av jobbmöjligheter. Vi kommer att visa exempel på människor som valt att flytta till Värmland för jobb och ett bättre liv, säger Madeleine Norum, projektetledare för Attraktiva Värmland som tillsammans med KOM-INN arrangerar Värmlands deltagande i mässan.

Kontaktpersoner
Monica Brandelius
Tel. 070-566 64 42
E-post: m.brandlius@paperprovince.com

Madeleine Norum
Tel. 054-701 11 20
E-post: madeleine.norum@regionvarmland.se
Projektet KOM-INN!
Ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning som drivs av de fyra klusterorganisationerna. Det syftar till att säkra företagens kompetens för framtiden, hantera omställning på ett effektivt sätt och skapa förutsättningar för att öka företagens, organisationers och Värmlands konkurrenskraft. Projektet ägs av The Paper Province och finansieras av Vinnova, Region Värmland och Karlstads universitet.
Projekt Attraktiva Värmland
Ett treårigt EU-projekt som syftar till att locka fler människor i yrkesverksam ålder till Värmland. Projektet genomför riktade marknadsföringsinsatser mot prioriterade målgrupper på temat Besöka-Bo-Etablera. Region Värmland är huvudman och regionens samtliga kommuner deltar som medfinansiärer.