Sverigeunik strategi mot övervikt och fetma i Värmland | Region Värmland

Sverigeunik strategi mot övervikt och fetma i Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Strategin som innehåller en rad konkreta förslag på åtgärder kommer barn och föräldrar att märka genom att alla från mödravården och barnavårdscentralen till skolan och idrottsrörelsen ska prata samma språk.

Strategin handlar bland annat om mat- och dryckesvanor, gång- och cykelvägar, spontanaktivitet samt att idrottsrörelsen prioriterar bredden och de mångas möjlighet att delta.
– Vi är nu överens om vad som behöver göras för att exempelvis stötta föräldrar i deras arbete med att förbättra barns levnadsvanor och därmed förebygga den förhöjda övervikt och fetma som finns bland barn och unga i Värmland, säger Catarina Segersten Larsson, (M), regionråd och förste vice ordförande i Region Värmland.
Strategin har tagits fram gemensamt av Region Värmland, länets sexton kommuner, Landstinget i Värmland, Värmlands idrottsförbund och Friskvården Värmland inom ramen för utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.
– En strategi mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar med så bred förankring är unikt i landet, säger Catarina Segersten Larsson.
Medierna välkomnas till en pressträff där strategin presenteras närmare.
Dag: Fredag den 20 april
Tid: 13.00
Plats: Lagergrens gata 2
Lokal: Navigatören
Medverkar gör:
Catarina Segersten Larsson, regionråd
Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland
För mer information, vänligen kontakta:
Petter Niljung, informatör, Landstinget i Värmland tel 070-2836874