EU-pengar till Värmland | Region Värmland

EU-pengar till Värmland

[PRESSMEDDELANDE] Strukturfondsperioden 2007-2013 går mot sitt slut. Pengarna i EU-fonderna är snart slut och endast mindre projekt beviljas medel. Region Värmland gör nu förarbeten inför nästa programperiod 2014-2020. Positionsyttrande om det kommande Interreg-programmet kan du läsa på regionvarmland.se.

Den 27 juni sammanträdde styrkommittén för Interreg Sverige-Norge och fyra värmländska projekt prioriterades.
FEM 2020 – Klimatdriven utveckling
Sökande: Arvika kommun
Sökt EU-belopp: 1 520 000 kr
Medfinansiering av Region Värmland: 600 000 kr
Total svensk projektomslutning: 3 040 000 kr
Gränslös övning 2013
Sökande: Länsstyrelsen Värmland
Sökt EU-belopp: 700 000 kr
Total svensk projektomslutning: 1 852 329 kr
IT och säkerhet i Inre Skandinavien
Sökande: Compare Karlstad
Sökt EU-belopp: 600 000 kr
Medfinansiering av Region Värmland: 300 000 kr
Total svensk projektomslutning: 1 325 000 kr
Samarbetet kring högre utbildning
Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp: 400 000 kr
Total svensk projektomslutning: 800 000 kr
Totalt beviljat EU-belopp för projekten är 3 220 000 kr.
Region Värmlands medfinansiering i projekten uppgår till 900 000 kr.
Totalt kommer dessa projekt på svensk sida att omsätta 7 017 329 kr.
Strukturfonderna är en del av EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken. Syftet med den är att skapa ett sammanhållet EU genom att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan medlemsländerna och deras regioner.
Interreg Sverige-Norge är ett program inom strukturfonderna. Området Inre Skandinavien är Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmarks fylke, Östfolds fylke och Akershus fylke. Programmets övergripande mål är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft.
För mer information kontakta:
EvaLena Östlin
Ekonomichef, Region Värmland
Telefon: 054-701 10 15