Nytt nummer av Livsstil Värmland | Region Värmland

Nytt nummer av Livsstil Värmland

[PRESSMEDDELANDE] I dagarna distribueras nummer tre av magasinet Livsstil Värmland. Magasinet gör nedslag i Värmland idag och innehåller artiklar om familjer som flyttat hit, om företag i olika branscher, kultur, sport, evenemang, sevärdheter, mat och shopping.

– Syftet med magasinet är att stärka bilden av Värmland, att visa på en kreativ och framåtsträvande region. Detta för att vi lättare ska kunna locka fler till de intressanta jobb som finns och kommer att finnas i de värmländska företagen, säger Stefan Westling, koordinator för magasinet och kommunikatör på Region Värmland.
Livsstil Värmland sprids till olika besöksmål i Värmland, på hotell och vid evenemang, via utskick till potentiella inflyttare samt delas ut på mässor. Magasinet tas fram inom ramen för projektet Attraktiva Värmland.
– Undersökningar visar att besöksnäringen är en oerhört viktigt inkörsport för att få människor att flytta till eller etablera företag i en region. Livsstil Värmland är ett sätt att nå denna viktiga målgrupp, säger Madeleine Norum, projektledare för Attraktiva Värmland.
Fokus på jämställdhet och mångfald
Marianne Nilsson, genusutvecklare och projektledare på Region Värmland och Tanja Ekegren, sakkunnig inom mänskliga rättigheter vid Länsstyrelsen Värmland, har ingått i redaktionen och varit med under hela processen med att ta fram magasinet. På alla redaktionsmöten från brainstorming om innehåll och artiklar, till genomgång av inlämnade texter och bilder och fram till slutprodukten.
Vi vill ha ett modernt magasin och Region Värmland arbetar med att jämställdhetsintegrera alla delar av sin verksamhet. Då är det viktigt att det som ges ut är så bra som möjligt ur ett jämställdhetsperspektiv. Hela redaktionen samt de fotografer och skribenter som anlitats att förse magasinet med material har även fått fortbildning i genusmedvetet foto.
– Vi omger oss dagligen med stora mängder av bilder och texter. Då är det viktigt att noga granska vad dessa texter och bilder förmedlar, vilket budskap de framför. Ofta är det en stereotyp bild av kvinnor och män som inte ens speglar verkligheten längre, men som sitter kvar i människors undermedvetna föreställningar om hur och vad kvinnor och män gör, ser ut, vilka yrken de har och så vidare, säger Marianne Nilsson.
– Min uppgift i redaktionen har varit att titta på innehåll och bilder med MRglasögon, det vill säga ställa frågor kring vems Värmland som beskrivs, vem som syns på bilderna, vem som inkluderas och vem som exkluderas. Det är väldigt lätt att gå på i gamla hjulspår utan att ifrågasätta normer och budskap som vi förmedlar. Det är viktigt att ha ett normkritiskt förhållningssätt för att bryta könsroller och stereotyper som omger oss dagligen. Vi har tillsammans i redaktionen arbetat för att magasinets innehåll ska förmedla det vi alla vill, det vill säga att Värmland är en bra plats att leva på för alla människor, oavsett kön, härkomst, ålder eller ställning i övrigt, säger Tanja Ekegren.
Träffa redaktionen och de medverkande
Idag den 20/3 klockan 15-17 hålls en liten release på Region Värmland.
Lokal Relaxen (plan 4), Karlstad.
Vill du titta in och växla några ord med personer som medverkande i artiklar samt vi som producerat magasin nummer tre – kontakta Stefan Westling.

Kontaktperson
Stefan Westling
Kommunikatör, Projekt Attraktiva Värmland
Region Värmland
Telefon: 054-701 11 22
Mobil: 070-350 57 40
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Webbplats: www.regionvarmland.se/attraktivavarmland
Projekt Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt som syftar till att locka fler människor i yrkesverksam ålder till Värmland. Projektet genomför riktade marknadsföringsinsatser mot prioriterade målgrupper på temat Besöka-Bo-Etablera. Region Värmland är huvudman och regionens samtliga kommuner deltar som medfinansiärer.