Var med och utveckla Värmland! | Region Värmland

Var med och utveckla Värmland!

[PRESSMEDDELANDE] Den 14 maj anordnar Region Värmland En smak av EU 2 som kommer att handla om Värmland och de framtida strukturfondsprogrammen. Syftet med dagen är att informera om nuläget i programmeringsarbetet och få inspel till viktiga strategiska områden för Värmland.

Vi står på tröskeln till en ny programperiod inom EU (2014-2020) vilket innebär att nya strukturfondsprogram ska tas fram för:
· Europeiska regionala utvecklingsfonden,
· Europeiska Socialfonden,
· Interreg Sverige-Norge
· Landsbygdsprogrammet.
De över 100 deltagarna får även möjlighet att diskutera de framtida programmen och vilka nya projekt de vill se i Värmland. Diskussionerna kommer att ta sin utgångspunkt i Värmlandsstrategin och hur Värmland ska utvecklas fram till år 2020.
Det här är andra året i rad som En smak av EU anordnas. Förra året blickade vi fram emot den nya sammanhållningspolitiken, och i år börjar nästa generations strukturfonder utkristalliseras. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän som arbetar med regional utveckling och med EU-frågor samt projektaktörer.

Tid: 9.30-16.00
Plats: Hotell Gustaf Fröding, Karlstad
Medierna hälsas välkomna att delta under dagen.
För mer information, kontakta:
Rebecca Cunevski, EU-koordinator Region Värmland, 054-701 10 31,rebecca.cunevski@regionvarmland.se