Stort möte om relationen Norge-Sverige | Region Värmland

Stort möte om relationen Norge-Sverige

[PRESSMEDDELANDE] Beroendet och utbytet mellan Norge och Sverige är ännu större än man tidigare trott. Det visar en ny rapport från Region Värmland som presenteras på ett stort möte den 21/5 i Oslo för norska och värmländska företag och organisationer.

Både i Sverige och Norge saknas idag offentlig statistik över exempelvis arbetspendling och handel mellan länderna. Region Värmland har därför tagit fram en rapport som visar att handeln och utbytet mellan länderna har växt
Rapporten tar bland annat upp hur många och vilka som arbetspendlar till Norge, hur handeln mellan Värmland och Norge ser ut, exempelvis hur många norska företag som handlar med Sverige och hur de ser på sina svenska affärskontakter. Den tar också upp vilka hinder företagen upplever och vilket stöd de efterfrågar i kontakterna med Sverige.
Rapporten presenteras på ett stort möte i Oslo. Några av deltagarna är Ingrid Hjelt af Trolle, svensk ambassadör i Norge, affärsmannen Olav Thon och Lars-Kåre Legernes, vd för Oslos Handelskammare.
Syftet med mötet i Oslo är att ge ny kunskap som kan underlätta affärer och kontakter över gränsen. Det finns också möjlighet att besöka Värmlandskontoret i Oslo, som öppnats av Region Värmland.
Region Värmland är ett samverkansorgan för alla kommuner (fylken) och landstinget (sjukvården) i gränslandskapet Värmland.
Tid: tisdag 21/5 kl 9-15.30
Plats: Thon Hotel Opera i Oslo

Kontaktperson: Maria Östergren, kommunikatör Region Värmland
tel +46-54-701 10 21, maria.ostergren@regionvarmland.se