Region Värmland beviljas projektstöd för utredning av satsning på tjänsteinnovation för offentlig sektor | Region Värmland

Region Värmland beviljas projektstöd för utredning av satsning på tjänsteinnovation för offentlig sektor

[NYHET] Region Värmland är en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstöd från VINNOVA för projekt med syfte att stimulera innovationslusten i den offentliga sektorn. Projektet går ut på att utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb som arbetar över kommun-, landstings- och regiongränser för medborgares bästa tjänsteupplevelser. 

Utlysningen från VINNOVA syftar till att ta vara på goda idéer, uppmuntra eldsjälar och bidra till ett arbetsklimat som främjar nytänkande och innovation. Av 114 projektansökningar är Region Värmland en av tolv organisationer i Sverige som beviljas projektstödet. Stödet kommer att används för att utreda förutsättningar för att skapa ett tjänstelabb som i sin tur ska kunna driva innovationsprojekt med ett tydligt tjänsteperspektiv och ge metodstöd från tjänstedesign. Tanken är att tjänstelabbet ska kunna bli ett stöd för utveckling inom förvaltningar, skolor, äldreboenden etc. Resultaten från verksamheten ska kunna ge underlag för policydiskussion och lärande på strategisk nivå inom offentlig sektor.

 Det sammanlagda projektstödet till de tolv organisationerna uppgår till 4,9 miljoner kronor. Av dessa pengar tilldelas Region Värmland 275 00 kronor. Utlysningen har genomförts i tre omgångar och VINNOVA planerar för fler satsningar under året där det förutom stöd till planering även ska ges möjligheter att utveckla och utföra innovationerna. Projektet genomförs tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Övriga projekt som också beviljats projektstöd rör bland annat satsningar på personliga webbmöten inom myndighetsvärlden, E-tjänster för hjärtsviktspatienter och utformning av avfallskärl.   

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.