ServiceCollege avvecklas | Region Värmland

ServiceCollege avvecklas

[NYHET] Den nationella styrgruppen för ServiceCollege har beslutat att avveckla projektet nationellt. I och med det beslutet kommer Region Värmland inte längre att vara lokal huvudman, men arbetet som lagts ned i projektet kommer att leva kvar. 

Initiativet till ServiceCollege togs av Almega, Svensk Handel, Handelsanställdas förbund, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal. Ambitionen var att stärka det regionala näringslivets intresse för, inflytande över och samverkan med utbildningar
som utbildar för en framtida karriär i tjänstesektorn.
Under projektets gång har det visat sig svårt att tydliggöra tjänstesektorn och skapa en tillräckligt bred uppslutning, såväl nationellt som i flera av de regioner som visat intresse, och projektet ska nu avvecklas. Med anledning av att den nationella styrgruppens beslut kan inte Region Värmland längre vara huvudman.

Arbetet lever kvar

Arbetet med ServiceCollege har varit framgångsrikt i Värmland.
– Beskedet om avveckling på nationell nivå innebär inte att Värmlands arbete avstannar, det tar bara nya vägar. Våra satsningar på såväl ServiceCollege som Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege har varit framgångsrika och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med utbildningsanordnare och näringsliv för att säkerställa att utbildningarna kan svara upp mot den kompetens som behövs i framtiden, säger Linda Larsson, projektledare för ServiceCollege, Region Värmland.

För mer information se länken nedan och/ eller kontakta:
Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland, 054-7011035
Anneli Ekenberg, Karlstad, 054-5401625

Dokument om strategier för att ta tillvara erfarenheterna (öppnas i nytt fönster) (pdf, 239 kB)