Gott samarbete för bättre livskvalitet | Region Värmland

Gott samarbete för bättre livskvalitet

[NYHET] Ett gott samarbete mellan kommunerna i Värmland och landstinget har lett till förbättrad läkemedelsanvändning för äldre i hela länet.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt satt upp nationella mål för att förbättra läkemedelsanvändningen för äldre. Förra året nådde Värmland samtliga mål enligt den överenskommelsen. 

– Tack vare ett bra resultat får vi mer resurser, men det allra viktigaste är att patienterna får en bättre livskvalitet, säger Elisabeth Kihlström (KD) som sitter med i den politiska styrgruppen för Nya Perspektiv inom Region Värmland.
Sten Fransson, även han representant i styrgruppen, är nöjd.
–  Arbetet för våra äldre är oerhört värdefullt, säger han.

Patienten får en läkemedelsberättelse

Det goda resultatet grundar sig i att landstinget och kommunerna i Värmland inledde ett samarbete för fyra år sedan. Systematisk kontroll genom fler läkemedelsgenomgångar är en viktig framgångsfaktor. Att hela tiden gå igenom vilka läkemedel patienten har behov av och förändra doseringen leder till att patienterna mår bättre.
– Dessutom får patienterna med sig en läkemedelsberättelse där det står förklarat varför doseringen har sänkts eller varför något har tagits bort, säger Susanne Carlsson som är chef för läkemedelsenheten.
Under hösten 2013 gjordes till exempel totalt 639 läkemedelsförändringar hos 240 patienter i länet.

Viktigt med fortsatt arbete

I Arvika är man särskilt duktiga och Annika Ode som är chef för sjuksköterskorna inom Arvika kommun vittnar om effekten av den förändrade läkemedelsanvändningen.
– Vi har ett antal brukare som har blivit piggare tack vare att vi har hittat andra sätt att tillgodose behoven, säger hon.
Vårdcentralen Verkstadens enhetschef Rolf Marling trycker på att det är viktigt att arbeta vidare.
– Man ska aldrig vara nöjd. Med läkemedelsenhetens hjälp har vi fått ett bra flyt i genomgången av de särskilda boendena i Arvika. Nu tar vi nästa steg för att fånga in patienter som har eget boende.