Storsatsning på värmländsk järnväg startar i Väse | Region Värmland

Storsatsning på värmländsk järnväg startar i Väse

[NYHET] Under 2016 startar arbetet med att genomföra den största investeringen i värmländsk infrastruktur på många år. I projektet Tåg i tid ska Trafikverket bygga om Värmlandsbanan för att få tätare och effektivare trafik. Första etappen består av mötesspår i Väse och Brunnsberg samt dubbelspår över Pråmkanalen. 

– Värmlandsbanan mellan Laxå och riksgränsen är ett av de mest trafikerade enkelspåren i Sverige. Kapacitetsbristen gör att tågen har svårt att komma i tid och det behövs fler avgångar för att effektivisera både persontrafik och godstrafik. Därför är jag mycket glad över att projektet tåg i tid nu kommer igång, säger Tomas Riste (S), regionråd, Region Värmland.

Värmlandsbanan ska byggas om i fyra olika etapper med start 2016.

Etapp 1: mötesspår i Väse, Brunnsberg och vid Pråmkanalen. Mötesspåret i Väse gör att fler tåg kan mötas och inte behöver bromsa in längs sträckan. Pråmkanalens dubbelspår byggs för att få bort godstrafiken från Centralstationen i Karlstad, vilket är nödvändigt för att kunna bygga nya Karlstad C.

Etapp 2: Karlstad C byggs med en ny bussterminal och 60 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Totalt kommer Karlstad C att kunna ta in sex tåg samtidigt. Rälsen ska ligga i samma nivå som idag, men det blir en bred passage under järnvägen. Detta ska vara klart år 2020-2022 och finns med i Trafikverkets nationella plan.

Etapp 3: dubbelspår i Välsviken för effektivare tågmöten.

Etapp 4: nytt industrispår till hamnen, Hedenpannan och godsterminalen samt ny godsbangård.

Många positiva effekter för Väse

Ett mötesspår kommer att öka trafiksäkerheten vid korsningen och det blir inte längre några köer vid järnvägen tack vare passagen under järnvägen. Satsningen innebär stora möjligheter till en positiv utveckling av Väse centrum.

– Väse får även möjlighet till tätare avgångar och restiden mellan Väse och Karlstad blir 14 minuter. Det ger goda möjligheter för pendling både i arbetet och på fritiden, förklarar Per-Samuel Nisser.

Nu ska Trafikverket ta fram en järnvägsplan och en vägplan. Karlstads kommun ska ta fram en ny detaljplan för Väse. I den processen kommer Väseborna att involveras redan från början för att Väse centrum ska utvecklas utifrån invånarnas behov.

– Detta är den största investeringen som gjorts på mycket länge i Väse. Vi kommer redan i höst att starta en dialog med invånarna eftersom vi ser det som oerhört viktigt att de får inflytande över hur centrum ska utvecklas, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd, Karlstads kommun.