Storsatsning för bättre uppkoppling | Region Värmland

Storsatsning för bättre uppkoppling

[NYHET] Det norska företaget Cloudberry Mobile etablerar sig i Värmland för att rulla ut småcellsteknik för mobil uppkoppling. Företaget blir den första samarbetspartnern för flera värmländska myndigheter, som nu gör en gemensam satsning på att Värmland ska ligga i framkant i Europa när det gäller bra mobil uppkoppling. 

De första pilotprojekten kommer göras på Centralsjukhuset och i bibliotekshuset i Karlstad, men förhoppningen är att tekniken på sikt ska kunna förbättra tillgången, kapaciteten och hastigheten på bredband i hela Värmland. Det kan i sin tur bidra till den regionala utvecklingen och en ökad trygghet när det gäller samhällsviktiga funktioner, som exempelvis ambulanssjukvård, och räddningstjänst.

– Bredbandsfrågor är jätteviktiga och ny teknik är en förutsättning för det som vi alla behöver – levande stad och landsbygd, för våra medlemmar och för näringslivet. Det här är en jättespännande process, och en viktig faktor för vår konkurrenskraft gentemot andra regioner, säger regionråd Catarina Segersten Larsson.

Det som gör det möjligt att börja testa småcellstekniken är ett nytt samverkansavtal mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Region Värmland samt IT-klustret Compare. Deras första samarbetspartner är Cloudberry Mobile som etablerar sig i Värmland.

Företaget kommer delta i flera pilotprojekt genom att tillhandahålla småcellstekniken, men förhoppningen är att fler mobiloperatörer vill delta i försöken. Ju fler operatörer som ansluter sig desto bättre blir täckningen, eftersom signalen ska gå via kundens operatör till småcells-sändaren, som gör att det finns större kapacitet och säkrare täckning på platser där täckningen annars är dålig eller där kapaciteten inte räcker till på grund av många användare. 

– Tack vare den unika samverkan inom IT som finns mellan kommunerna i Värmland, genom den gemensamma nämnden, så kan inte förutsättningarna vara bättre. Detta kopplat till att Landstinget, Universitetet och näringslivet redan har upparbetade samarbeten inom IT, säger Cloudberry Mobiles VD Tom Guldberg.

FAKTA: Småcellsteknik är ett tillägg till det vanliga 3G-nätet. Små sändarenheter installeras i ett begränsat geografiskt område, till exempel i en byggnad. Signalen går mellan enheterna och sedan vidare integrerad med det vanliga nätet. Fördelen är att uppkopplingen blir säker och snabb i hela byggnaden, oberoende av masters och basstationers placering. I fordon kan småcellsteknik kombineras med andra aktörer. Småcellsteknik är ett skalbart och kostnadseffektiv sätt att bygga mobiltäckning och kapacitet för offentlig myndighet, företag och privatpersoner.