Sittdans för bättre hälsa | Region Värmland

Sittdans för bättre hälsa

[NYHET] I en samverkan mellan vård-, omsorg- och kultursektorn har Kulturcentrum på Region Värmland samlat kompetens kring att arbeta med äldre och kunskap om dans som konst och uttrycksform. Detta för att öka äldres möjlighet till möten med kulturlivet, både i form av upplevelse och eget deltagande.

Visa från Sättragården har under våren premiär i Värmland och kommer då att åka runt till tre kommuner för att presentera konceptet. Konceptets namn är sprunget ut att boenden från äldreboendet Sättragården har varit med och inspirerat till rörelse och dans i både föreställningen och workshopen. 

Konceptet introduceras av ett möte med en danskonstnär och en musiker stärks upplevelsen och möjligheten att på ett flexibelt sätt arbeta med olika målgrupper av äldre. I en dansföreställning illustreras livet och dess intryck och minnen. Dansföreställningen ger de äldre en kulturupplevelse av professionell karaktär och ett möte med kulturen utan att behöva lämna boendet. Dansar gör Evelina Boström, som också har koreograferat stycket. Hon dansar till välkända visor och låtar som arrangerats, sjungs och spelas av Henrik Larsson. 

Efter dansföreställningen inbjuds sedan de äldre till att själva delta i dans. Under miniturnén i Värmland finns Sättragårdens boende med för att visa sittdansen på scen. Sittdansen ger de äldre delaktighet i kultur och en hälsosam aktivitet som kan stärka dem både fysiskt och som grupp. Dansen leds av Madelene Eklund, undersköterska och sittdansinstruktör. 

Via en film som tagits fram som handledningsverktyg kan sedan sittdansen tas med och bli en regelbunden aktivitet på boenden. I filmen finns en dramaturgi med före-aktivitet-efter som ger en inblick i hur materialet tagits fram och vilken effekt dansen kan ha för de äldre. Filmmaterialet har tagits fram i samverkan mellan omsorgspersonal, en dans- musik- och en filmkonstnär. Detta ger stöd till framförallt den personal som arbetar med äldre och kan fungera som ett stöd i sin vardag och i sitt fortsatta arbete med sittdans.