Sök stöd till lågenergibyggande | Region Värmland

Sök stöd till lågenergibyggande

[NYHET] Nu finns möjlighet att söka stöd till energisnålt byggande och renovering. Både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer kan söka för förstudier, utvecklingsprojekt och demonstrationsprojekt. 

Energimyndighetens utlysning är öppen till 31 maj. För förstudier ges stöd upp till halva kostnaden och för utvecklingsprojekt och demonstrationsprojekt ges 25 procent av kostnaden, i vissa fall mer.

Läs mer om utlysningen hos Energimyndigheten