Två miljoner till integration | Region Värmland

Två miljoner till integration

[NYHET] Region Värmlands styrelse har beslutat att avsätta ytterligare två miljoner kronor av 2015 års budget för verksamheter som samverkar för integration. Ideella organisationer kommer kunna ansöka om pengar ur satsningen senare i vinter.

De som kommer kunna ansöka ur den senaste satsningen är ideella organisationer som samarbetar med andra organisationer för att skapa ett bra mottagande för de flyktingar som nu kommer till Värmland. På Region Värmland jobbar vi nu med att skapa förutsättningar för en utlysning av dessa medel. Utlysningen kommer att ske efter årsskiftet och då blir det möjligt för ideella organisationer att ansöka om pengar. 

– Vi är djupt imponerade av människors engagemang och vill på det här sättet ge stöd till de olika initiativ som tas för att hjälpa människor på flykt. Därför är jag väldigt glad över styrelsens enhälliga beslut i frågan idag, säger Tomas Riste. 

Pengarna ska läggas till tidigare beslut om två miljoner kronor till värmlandsidrotten, två miljoner kronor till Region Värmlands fem folkhögskolor, samt beslutet att utlysa 250 000 kronor till satsningar på kultur.

– Sammantaget gör vi alltså en satsning på drygt 6 miljoner kronor för att stödja föreningslivet, ideella organisationer och folkhögskolorna i deras integrationsarbete, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.