Pengar att söka för integrationsarbete | Region Värmland

Pengar att söka för integrationsarbete

[PRESSMEDDELANDE] Nu går det att ansöka om pengar från Region Värmland till samverkansprojekt för ökad integration. Pengarna kan sökas av till exempel ideella föreningar och idéburna organisationer.

Regionstyrelsen har avsatt två miljoner kronor till samverkansprojekt inom integration, och från och med nu går det att ansöka om pengarna. Det går att söka från 10 000 upp till 200 000 kronor.

Syftet med Region Värmlands satsning är att stötta det stora engagemang som finns i civilsamhället för att bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade i Värmland.

Pengarna ska läggas till tidigare beslut om två miljoner kronor till Värmlands idrottsförbund, två miljoner kronor extra till Region Värmlands fem folkhögskolor, samt beslutet att utlysa 250 000 kronor till satsningar på kultur för och med flyktingar och asylsökande.

Sammantaget görs alltså en satsning på drygt 6 miljoner kronor för att stödja föreningslivet, ideella organisationer och folkhögskolorna i deras integrationsarbete.

Läs mer om hur man ansöker om bidrag till integrationsprojekt

Kontakt: 

Bild på Tomas Riste (S)

Tomas Riste (S)

Ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 11

tomas.riste@regionvarmland.se

Bild på Stina Höök (M)

Stina Höök (M)

2:e vice ordförande regionstyrelsen (tillika regionråd)

054-701 10 12

stina.hook@regionvarmland.se

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 36

hanna.backman@regionvarmland.se

Bild på Gunilla Evers

Gunilla Evers

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Näringslivsutveckling med fokus landsbygd
Delprojektledare jämställd regional tillväxt

054-701 10 27

gunilla.evers@regionvarmland.se