Sök pengar till integrationsarbete! | Region Värmland

Sök pengar till integrationsarbete!

[NYHET] Nu går det att ansöka om pengar från Region Värmland till samverkansprojekt för ökad integration. Pengarna kan sökas av civilsamhällets aktörer, till exempel ideella föreningar och idéburna organisationer.

Regionstyrelsen har avsatt två miljoner kronor till samverkansprojekt inom integration. Det går att söka från 10 000 upp till 200 000 kronor.

Syftet med Region Värmlands satsning är att stötta det stora engagemang som finns i civilsamhället för att bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade i Värmland.

Läs mer om hur man ansöker om bidrag till integrationsprojekt

Kontaktuppgifter till handläggarna: 

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningssamordnare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 36

hanna.backman@regionvarmland.se

Bild på Gunilla Evers

Gunilla Evers

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Näringslivsutveckling med fokus landsbygd
Delprojektledare jämställd regional tillväxt

054-701 10 27

gunilla.evers@regionvarmland.se