Avslutning för unikt projekt | Region Värmland

Avslutning för unikt projekt

[PRESSMEDDELANDE] Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt att hitta utbildningar och möjligheter till kreativt skapande. Men i västra Värmland avslutas nu tiomiljoners-projektet Olika avtryck som fokuserat på just den målgruppen. Genom en ny bok vill projektledarna sprida konceptet och uppmuntra till fler liknande insatser.

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en målgrupp som få satsar på, och följden blir en stor brist på meningsfull sysselsättning. Det här är något som projektledarna för Arvsfondsprojektet Olika Avtryck vill ändra på.

Under tre år har personer med intellektuell funktionsnedsättning kunnat delta i workshops, kurser och studiecirklar som handlat om musik, hantverk, scenkonst eller färg och form.

Projektet drivs av Ingesunds folkhögskola i samverkan med Kyrkeruds folkhögskola Studiefrämjandet och Rackstadmuseet. Olika avtryck har även ordnat fortbildning för olika yrkesgrupper för att sprida kunskap om målgruppen och skapa opinion. 

Totalt har projektet omsatt tio miljoner kronor.

Vid årsskiftet avslutas projektet, och för att se till att lärdomarna sprids vidare och uppmuntra till fler liknande projekt ordnas nu en avslutningsvecka med många olika aktiviteter. Dessutom släpps boken ”Olika avtryck – konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor”.

Avslutningsveckan inleds med att boken presenteras på Rackstadmuséet, där det också kommer finnas en utställning med verk av deltagare i projektet. Senare i veckan blir det bland annat en föreläsning med Pär Johansson från Glada Hudik, en musikal av Malte Hallqvist och Johan Ordqvist samt en stor konferens på Musikhögskolan Ingesund.

Tid: (vernissage och boksläpp) lördag 21/11 kl 12-16

Plats: Rackstadmuseet Arvika

Kontakt: Lotta Lundgren, projektledare 070-206 13 19

Karin Bohlin Hogen 070-517 00 85

Programmet för hela avslutningsveckan hittar du här.