På gång inom EU – vårens nummer finns ute nu! | Region Värmland

På gång inom EU – vårens nummer finns ute nu!

[NYHET] Vårens nummer av På gång inom EU publicerad av SKL, finns nu att ta del av. I skriften kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner.

Skriften ges ut två gånger per år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och informerar om det senaste inom EU:s institutioner som påverkar landsting, kommuner och regioner i Sverige. I vårens upplaga presenterar SKL:s styrelse sju prioriterade EU-frågor som förbundet kommer att driva under 2016. Vidare finns det även information om bland annat SKL:s arbete med EU:s urbana agenda, förslag till nya avfallsregler, arbetet emot våldsbejakande extremism samt översynen av Europa 2020-strategin.

Mer information finns att ta del av på SKL:s hemsida.