Projektutveckling för Horisont 2020-utlysningar inom migration och social inkludering | Region Värmland

Projektutveckling för Horisont 2020-utlysningar inom migration och social inkludering

[NYHET] Den 23 maj anordnar Wolverhamptons universitet i samarbete med ERRIN, ett projektutvecklingsevent. Eventet kommer att fokusera på ett antal utlysningar inom Horisont 2020 som är kopplade till migration och social inkludering.

Fram till den 18 mars kan sökande skicka in projektidéer inför eventet. Den 22 mars kommer de bästa och utvalda projektidéerna läggas upp på ERRIN:s hemsida, där potentiella partners har möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i något av projekten (oavsett om de själva skickat in något projektförslag eller inte). Denna process pågår fram till den 11 april. På projektutvecklingseventet kommer projektidéerna och även gallringen av de intresserade parterna att presenteras.

På ERRIN:s hemsida kan du läsa mer om projektutvecklingseventet samt se vilka Horisont 2020-utlysningar som är aktuella.

ERRIN – European Regional Research and Innovation Network (ERRIN), är ett nätverk där även Region Värmland är en av medlemmarna.