Den europeiska migrationsagendan: Ny handlingsplan för integration och reform av blåkortssystemet | Region Värmland

Den europeiska migrationsagendan: Ny handlingsplan för integration och reform av blåkortssystemet

[NYHET] Den 7 juni lanserade EU-kommissionen en ny handlingsplan som ska agera som ett stöd till medlemsstaterna i integrationen av tredjelandsmedborgare. EU-kommissionen presenterar även reformeringen av blåkortssystemet som hanterar reglerna för högkvalificerade migranter som söker arbete i EU. 

Enligt generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (DG HOME), är en tidig och effektiv integrering av tredjelandsmedborgare nyckeln för att göra migration till en styrka för medlemsstaternas samhällsekonomi och sammanhållning. Därmed måste det ske en upprustning av systemen så att de bättre kan ta itu med arbetsmarknaden och kompetensbristen i framtiden. EU-kommissionens nylanserade handlingsplanen för integration och revidering av blåkortssystemet ska agera som dessa verktyg genom att göra det enkelt och attraktivt för högkvalificerade tredjelandsmedborgare att komma och arbete i EU. 

EU-handlingsplan för integration

Det är medlemsstaterna på nationell, regional och lokal nivå som är i framkant när det gäller integration, där handlingsplanen  har i syfte att hjälpa medlemsstaterna att vidareutveckla och stärka sin nationella integrationspolitik för tredjelandsmedborgare. EU-kommissionens handlingsplan innehåller konkreta politiska-, operativa- och ekonomiska stöd som ska levereras på EU-nivå för att stödja medlemsstaterna. Detta är bland annat åtgärder som före avresa, före ankomst, utbildning, sysselsättning och yrkesutbildningar, tillgång till grundläggande tjänster, aktiv delaktighet och social integration. Lanseringen av handlingsplanen och revideringen av blåkortet är en viktig prioritet för EU-kommissionen där initiativet går hand i hand med ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer för en laglig migration. 

Handlingsplanen menar på att en tidig och effektiv integration av medborgare från tredjeland bidrar till en bättre prestanda för arbetsmarknader, löser de demografiska utmaningarna samt förbättra den finanspolitiska hållbarheten. Det finns en risk att kostnaderna för bristande integration kommer att vara högre än kostnaden för investeringarna i integrationspolitiken.

Reform av EU-blåkort – Locka högkvalificerade migranter

År 2009 antogs direktivet för blåkortssystemet. Direktivet är utformat för att attrahera högkvalificerad arbetskraft från utlandet samt hantera bristerna på arbetskraft och kompetens i medlemsländerna. Blåkortet har även i syfte att stärka EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Dock visade det sig att det tidigare direktivet var otillräcklig och oattraktiv för att uppnå dess mål. Restriktiva inresevillkor och förekomsten av parallella regler och villkor på nationell nivå har begränsat användningen av EU-systemet. Därmed är en revidering nödvändig.

Det nya reformförslaget av blåkortssystemet ska generera till ett enda europeiskt system som ersätter det parallella nationella systemet för högkvalificerad arbetskraft. Detta för att göra systemet tydligare för arbetssökande och arbetsgivare samt för att göra det mer konkurrenskraftigt och synligt. Målet är bland annat att öka rörligheten inom EU genom att underlätta och möjliggöra kortare affärsresor på upp till 90 dagar i medlemsstaterna som tillämpar blåkortet. Det ny blåkortssystemet gör det även möjligt för högkvalificerade personer som har internationellt skydd att kunna ansöka om ett blåkort. 

Ni kan läsa mer om integration på Europeiska webbplatsen för integration. Här hittar ni även EU-kommissionens handlingsplan för integration. 

Här kan ni läsa mer om EU-kommissionens handlingsplan för integration. 

Här kan ni läsa mer om EU-kommissionens reform av ”Blåkort” systemet.