Norgerapporten i Almedalen och Arendal | Region Värmland

Norgerapporten i Almedalen och Arendal

Under sommaren kommer Region Värmland arrangera två seminarier på temat ”Norge – Sveriges viktigaste grannland” – dels under Almedalsveckan, dels under den norska motsvarigheten Arendalsuka.  

Syftet med seminarierna är att sprida kunskap om vilken betydelse Norge har för Sverige. De bygger på rapporten ”Norge – Sveriges viktigaste grannland” och på Fakta i korthet nr 11, ”Gränspendling Sverige–Norge 2013”, som innehåller uppdaterad statistik över gränspendlingen.  

Norge är det enskilt viktigaste grannlandet för Sverige och det största mottagarlandet för vår export. Tiotusentals svenskar får hela eller delar av sin inkomst från arbete i Norge (fler arbetspendlar idag till Norge än till exempelvis Danmark), norska turister är den största turistgruppen i Sverige och gränshandeln omsätter miljarder. 

Men eftersom den svenska statistiken ofta slutar vid landsgränsen får det effekter i det nationella bokslutet. Miljarder kronor syns inte och andelen sysselsatta ser ut att vara lägre än den är. För en gränsregion som Värmland är Norges betydelse påtaglig och skevheten i statistiken får stor påverkan. 

Det är viktigt att beslut grundas på korrekta underlag. Därför har Region Värmland tagit fram siffror som visar hur det faktiskt ser ut. 

Seminariet under Almedalsveckan i Visby hålls klockan 9.00 tisdagen 5 juli i Frimurarlogen Frimis.

Seminariet under Arendalsuka i norska Arendal hålls klockan 10.30 onsdagen 16 augusti i No. 9 kaffe- og platebar.

Material att ladda ner

Presentationen: Norge – Sveriges viktigaste grannland (pdf, 10 MB)

Fakta i korthet Nr. 11 – 2016: Gränspendling Sverige-Norge 2013 

Rapport: Norge – Sveriges viktigaste grannland