Ny rapport om hälsoläget i Europa | Region Värmland

Ny rapport om hälsoläget i Europa

[NYHET] EU-kommissionens och OECD:s gemensamma rapport om hälsoläget – Health at a Glance: Europe 2016 – visar att politiska åtgärder för att främja god hälsa, en effektivare vård samt förebygga sjukdomar kan rädda liv och spara flera miljarder euro i EU.

Rapporten Health at a Glance: Europe 2016 är en viktig del av EU-kommissionens och OECD:s samarbete om att ta fram information om hälsoläget och hälso- och sjukvårdssystemen i EU. Rapporten visar att den förväntade livslängden överstiger 80 år i de flesta EU-länder. Denna rekordhöga livslängden motsvaras dock inte alltid av friska levnadsår. Omkring 50 miljoner människor i EU lider av flera kroniska sjukdomar, och mer än en halv miljon människor i arbetsför ålder dör av dem varje år, vilket motsvarar en årlig kostnad på cirka 115 miljarder euro för EU:s ekonomier. Rapporten är ett första steg i EU-kommissionens ”State of Health in the EU”,  som syftar till att stödja medlemsstaterna i deras insatser mot bättre kunskap och starkare evidensbaserat beslutsfattande på hälsoområdet.

Viktiga slutsatser av rapporten är bland annat att vården måste bli mer flexibel; då en åldrande befolkning med allt fler kroniska sjukdomar i kombination med krympande resurser gör att vi måste förändra vården. Hälso- och sjukvården måste bli effektivare; då många liv skulle kunna räddas genom att dels satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier för att hantera riskfaktorer, dels förbättra akutvården och långtidsvården.

Dagens rapport är det första steget i arbetet inom ramen för ”State of Health in the EU”. Nästa steg är att senast i november 2017 ta fram landspecifika profiler där man lyfter fram EU-ländernas olika förutsättningar och utmaningar på området. Landsprofilerna kommer att kompletteras med en analys från kommissionen som kopplar resultaten till en bredare EU-agenda och lyfter fram varje lands särskilda förhållanden. Det sista steget är frivilliga utbyten av goda exempel medlemsstaterna emellan.

Ni kan läsa mer om rapporten här.