Region Värmland medfinansierar EU-projekt | Region Värmland

Region Värmland medfinansierar EU-projekt

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige fattade på torsdagen beslut om en rad projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Fyra av dem kommer Region Värmland att medfinansiera.

AT-LAB regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet

Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp: 6 925 112 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 462 558 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 13 850 228 kronor

Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad bioekonomi

Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp: 8 750 448 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 4 375 249 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 17 500 946 kronor

Solar Värmland

Sökande: Karlstads universitet
Sökt EU-belopp: 5 327 914 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 663 956 kronor (övrig medfinansiering från Karlstads universitet)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
Totalt: 10 655 826 kronor

Integration för tillväxt

Sökande: Säffle kommun
Sökt EU-belopp: 3 976 599 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 2 200 000 kronor (övrig medfinansiering från Årjängs, Filipstads, Säffle kommuner samt ett antal privata företag).
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Totalt: 7 976 599 kronor