Flyglinje säkras genom samarbete | Region Värmland

Flyglinje säkras genom samarbete

[PRESSMEDDELANDE] Efter en upphandling har Karlstad Airport tagit beslut om att ge flygbolaget BMI Regional uppdraget att trafikera sträckan Karlstad–Jönköping–Frankfurt. Karlstads kommun, Region Värmland och Jönköpings kommun har kommit överens om hur kostnaderna för flyglinjen ska fördelas. Slutgiltigt beslut fattas 19 januari nästa år.

En flyglinje från Karlstad till en internationell hubb är viktig för Värmlands och Karlstads utveckling, och en sådan flyglinje kan inte bära sig ekonomiskt. Med det som utgångspunkt har Karlstads kommun och Region Värmland arbetat fram en modell för finansiering tillsammans med Jönköpings kommun.

Kostnaderna fördelas enligt förslaget mellan parterna genom att Karlstads kommun och Region Värmland står för 8,4 miljoner kronor var och Jönköpings kommun står för 7 miljoner kronor per år. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Per Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande, jämför flyglinjen med annan delfinansierad kollektivtrafik.

– Det här är ett bra besked för Värmlands näringsliv. Precis som bussar och tåg underlättar för folk att ta sig till sina jobb underlättar den här flyglinjen för näringslivet att göra affärer som ger värmländska jobb, säger han.

Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande, pekar på att de internationella kontakterna är omfattande.

– Det värmländska näringslivet är internationellt. Var fjärde av alla anställda i Värmland arbetar på ett företag som verkar på en internationell marknad, säger han.

Regionstyrelsens andre vice ordförande, Stina Höök, pekar också på den värmländska besöksnäringen.

– Den här typen av flyglinje är oerhört viktig för både stora och små bolag i den växande och allt viktigare besöksnäringen, säger hon.

Anders Tallgren, kommunalråd i Karlstads kommun, nämner det framgångsrika klustret Paper Province när han talar om vikten av denna flyglinje.

– Se på Gruvön. En massa internationella konsulter kommer att arbeta där när de bygger den nya kartongmaskinen. Det är ett bra exempel på varför en flyglinje till en internationell hubb behövs, säger han.

Per Samuel Nisser, Tomas Riste, Stina Höök och Anders Tallgren understryker att det är en bit kvar innan allt är klart, men att deras förhoppning och mål är att denna lösning långsiktigt ska säkra trafik till en internationell hubb.

De beslut som återstår:

  • Beslut i Karlstads kommunstyrelse 21 december inför fullmäktige.
  • Beslut i Region Värmlands arbetsutskott 22 december om ett projekt som är Region Värmlands del av finansieringen.
  • Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige 19 januari om Karlstads kommuns del av finansieringen.

Kontakt:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande tel 070-689 39 39

Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande, tel 054-701 10 11.

Stina Höök (M), regionstyrelsens andre vice ordförande, tel 054-701 10 12

Anders Tallgren (S), kommunalråd Karlstads kommun, tel 070-001 88 66

Länkar: