Beslut om flyglinjeprojekt | Region Värmland

Beslut om flyglinjeprojekt

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade idag om ett projekt som syftar till att säkerställa flygtrafik mellan Karlstad och Frankfurt via Jönköping.

Den 16 december meddelade Karlstad Airport att BMI Regional har vunnit upphandlingen av flygtrafik mellan Karlstad och en internationell hubb, i det här fallet Frankfurt. Avtalet är på två år med möjlighet till en sammanlagd förlängning på ytterligare två år.

En flyglinje från Karlstad till en internationell hubb är viktig för Värmlands och Karlstads utveckling, och en sådan flyglinje kan inte bära sig ekonomiskt. Därför har Karlstads kommun och Region Värmland tillsammans med Jönköpings kommun tagit fram en modell för att finansiera underskottet. Fördelningen ser ut så här:

  • Region Värmland 8,4 miljoner kronor per år
  • Karlstads kommun 8,4 miljoner kronor per år
  • Jönköpings kommun 7 miljoner kronor per år

Idag beslutade Region Värmlands arbetsutskott på delegation av regionstyrelsen att bevilja medel till ett projekt som syftar till att täcka Region Värmlands del av finansieringen under fyra år. En flyglinje från Karlstad till en internationell knutpunkt är ett av målen i Värmlandsstrategin. Ett annat av projektets mål är att bidra till regionens utveckling av näringsliv och därmed sysselsättningen.

– En flyglinje ut i världen är oerhört viktig för en regions utveckling. Härom veckan kom beskedet att BillerudKorsnäs investerar 5,7 miljarder kronor vid produktionsanläggningen i Gruvön, Grums. Det innebär att en mängd internationella konsulter kommer att arbeta där när kartongmaskinen byggs. Och sedan ska produkterna säljas runt om i världen. Det är av många exempel på varför en flyglinje till en internationell hubb behövs, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Ytterligare ett av projektets mål är att bidra till att omsättningen inom besöksnäringen ökar.

– Besöksnäringen växer och blir allt viktigare i Värmland. En sådan här flyglinje är därför betydelsefull för både stora och små bolag i den här sektorn. Vi talar både om ett behov för besökare att komma hit och om möjligheterna för de värmländska företagarna att till exempel besöka kunder och återförsäljare utanför Sverige, säger Stina Höök, andre vice ordförande i regionstyrelsen.