45 miljoner kronor till mikroföretag i Sverige | Region Värmland

45 miljoner kronor till mikroföretag i Sverige

[NYHET] Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening (KGF) har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretag i Sverige, inom ramen för EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Genom EU-programmet EaSI stöder EU-kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under åren 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till finansiering.

Tack vare det nya avtalet med KGF kommer upp till 250 mikrolåntagare i hela Sverige att ha möjlighet att dra nytta av finansiering som annars inte skulle ha varit tillgänglig. Avtalet omfattar en portfölj med lånegarantier för ca 45 miljoner kronor till mikroföretag i Sverige.

KGF:s ordförande Irma Perdal menar att avtalet kommer att underlätta för entreprenörer och blivande entreprenörer att låna kapital, och att det därmed kommer att bidra till att det skapas nya företag samt att de befintliga företagen utvecklas ytterligare. Mikrolåntagarna kommer att gynnas av lägre krav på säkerheter, en lägre räntemarginal och en sänkning av garantiavgiften.