Värmländska initiativ för att motverka skolavhopp | Region Värmland

Värmländska initiativ för att motverka skolavhopp

[NYHET] Organisationen Assembly of European Regions (AER) har nyligen gett ut en handbok om hur man tacklar skolavhopp. I handboken presenteras goda exempel från organisationens medlemsregioner där Region Värmland gett sitt bidrag genom att presentera de tre initiativen ”The Future of Värmland”, ”The Young People of Värmland” och Ung Horisont.

Genom samverkan mellan 11 regioner inom AER och koordinering av Region Västernorrland har handboken formats för att utbyta goda exempel bland regionerna i syfte att motverka skolavhopp. ”The Future of Värmland” är ett gemensamt initiativ där Värmlands 16 kommuner samarbetar för att minska arbetslöshet och utanförskap bland länets ungdomar. Målet är att de ungdomar som deltar i projektet ska få förbättrad hälsa och ta upp studier eller jobb. Projektet organiseras under arbetsförmedlingen inom varje kommun som anordnar träffar och aktiviteter för individuellt stöd, jobb-och studievägledning, kognitiv beteendeterapi, studiebesök och praktik på arbetsplats i kombination med studier.

Av de 571 ungdomar som har deltagit hittills har 269 av dem slutfört programmet och av dessa 269 har 25% fått anställning medan 29% har upptagit sina studier. Projektet pågår dock fortfarande och inget slutresultat finns ännu.

Projektet ”The Young People of Värmland” syftar till att motverka skolavhopp och exkludering. Målet med initiativet är att fler unga ska slutföra sina studier och lämna gymnasiet med fullständiga gymnasiebetyg. Projektet drivs i samarbete med åtta värmländska kommuner och deras lokala högstadie-och gymnasieskolor.

Projektet Ung Horisont följer samma tema som de ovanstående där syftet är att minska ungdomsarbetslöshet och öka deltagandet i studier och jobbsökande. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år och drivs av Karlstad kommun med finansiering av europeiska socialfonden.

Handboken i sin helhet återfinns här.