300 000 till filmsatsning för unga | Region Värmland

300 000 till filmsatsning för unga

[PRESSMEDDELANDE] Nu är det klart att det blir en fortsättning på filmprojektet ”Var är hem?”. Målet är att skapa möjligheter för fler unga att göra film på högre nivå. Kulturrådet har beviljat 300 000 kronor till Region Värmland för att fortsätta utveckla arbetet i Värmland.  

Kulturrådets 300 000 bygger på medfinansiering från Region Värmland med ett lika stort belopp, så sammanlagt beviljas arbetet 600 000 kronor.  

– Det är fantastiskt roligt! Nu blir det möjligt att få igång filmverksamhet för unga i så gott som alla kommuner i Värmland, säger filmkonsulent Stefan Barkman på Region Värmland, som leder arbetet.  

Det unika för projektet Var är hem? är att det fokuserar hårt på mångfald, jämlikhet och jämställdhet. De perspektiven ska genomsyra både rekryteringen av ungdomar och själva filmverksamheterna.  

”Var är hem?” började 2015 som ett arbete med nyanlända ungdomar i Grums. Arbetet resulterade bland annat i den prisbelönta kortfilmen Where is home av Asad Naziri. Följande år utvecklade vi arbetet, genom att vända oss till filmintresserade ungdomar från så många olika grupper som möjligt, inte bara nyanlända.  

Nu är det dags för nästa steg – att utbilda lokala aktörer i kommunerna, så att de själva kan starta filmskapande verksamhet med ungdomar. Delaktiga verksamheter är kulturskolor, bibliotek, fritidsgårdar, HVB-hem, föreningar och studieförbund. 

Personer från nio kommuner utbildas just nu utifrån den pedagogiska modell och handbok som har tagits fram inom projektet.  

– Det har varit otroligt intressanta möten både med ungdomar och mellan oss som har arbetat i projektet, tack vare att vi har så olika bakgrund själva.  

Handboken har tagits fram av Mustafa Hashimi, Stella Broos och Stefan Barkman.

Bild på Stefan Barkman

Stefan Barkman

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmteknik, barn och unga

054-701 10 78

076-130 90 25

stefan.barkman@regionvarmland.se