Hur ska EU bemöta globaliseringen? | Region Värmland

Hur ska EU bemöta globaliseringen?

[NYHET] Den 10 maj publicerade EU-kommissionen ett reflektionspapper som lyfter frågan om hur EU och dess medlemsländer ska bemöta globaliseringens utmaningar och ta vara på dess möjligheter. Reflektionspappret ska fungera som diskussionsunderlag för vidare debatt.

Reflektionspappret innehåller strategier och verktyg för att bland annat hantera skattesmitning, arbetsexploatering, orättvisa statssubventioner och social dumping. Vad gäller utrikesfrågor belyser dokumentet vikten av att forma en hållbar global ordning som grundar sig på gemensamma regler och en gemensam agenda. Genom effektiva handelspolitiska skyddsinstrument kan EU reagera kraftfullt mot länder och företag som använder otillbörliga metoder. På området för inrikesfrågor föreslår dokumentet en kraftfull socialpolitik med bland annat progressiv skattepolitik, investeringar i innovation och en stark välfärdspolitik som ska bidra till en rättvisare fördelning av välståndet. Med hjälp av EU:s strukturfonder som bistår särskilt utsatta regioner kan negativa effekter av globaliseringen mildras och EU:s fond för justering för globaliseringseffekter som hjälper uppsagda personer att hitta ett nytt jobb.

Läs reflektionspappret här.