Utveckling av samtida konstuttryck | Region Värmland

Utveckling av samtida konstuttryck

[NYHET] Det blir Marita Axelsson, verksamhetsledare på Konstfrämjandet Bergslagen, som får tjänsten som projektledare för Plattform för samtida konstuttryck.

Marita Axelsson börjar den 1 oktober på Regionkontoret. Hon är utbildad på Konstfack (textil) och arbetade under 14 år vid Formens hus i Hällefors, bland annat som rektor för designutbildningen. Hon vikarierade även för några år sedan som konstkonsulent vid Örebro läns museum.

I arbetet med Värmlands kulturplan 2013–2016 efterlyste länets konstliv förbättrade möjligheter till utveckling, inte minst när det gäller barn och ungas möjligheter att möta konst. För att stärka konst- och formkonstnärernas ställning menade man att det behövs en stark regional aktör med ett uttalat ansvar och uppdrag, en aktör som upplevs som ”neutral”. De flesta menade att Region Värmland skulle kunna ha en sådan roll.

Därför startar vi i oktober projektet Plattform för samtida konstuttryck, med stöd av Statens kulturråd. En tjänst knyts till projektet och det är alltså den som Marita Axelsson har fått.