EU-kommissionen med ny rapport för sammanhållningspolitiken | Region Värmland

EU-kommissionen med ny rapport för sammanhållningspolitiken

[NYHET] EU-kommissionen har publicerat den sjunde sammanhållningsrapporten. I rapporten redogörs för regionernas tillstånd och hur medlen för sammanhållningspolitiken har spenderats. Rapporten reflekterar också över hur sammanhållningspolitiken kan se ut efter 2020.

Sammanhållningsrapportens huvudsakliga budskap är att Europas ekonomi har hämtat sig väl efter den ekonomiska krisen, men att ojämlikheter fortfarande existerar mellan och inom medlemsländer. Länderna och regionerna behöver ytterligare stöd för att hantera utmaningar som exempelvis digitalisering, globalisering och klimatförändringar.

Sammanhållningspolitiken har gett resultat i samtliga EU-regioner och är direkt kopplat till skapandet av 1,2 miljoner jobb inom EU under de senaste 10 åren. Men alla regioner växer inte i samma takt och omfattning, och därför föreslår rapporten en framtida EU-politik som tjänar tre huvudsakliga syften: att utnyttja globaliseringen, att inte lämna någon på efterkälken och stödja strukturella reformer. Regionerna måste modernisera sina ekonomier och ytterligare investeringar behövs inom områden som innovation och digitalisering. Relationen mellan forskning, företag och tjänster bör också stärkas. Den offentliga administrationen bör förbättras för att öka konkurrens, tillväxt och maximera effekten av investeringar.

I rapporten nämns också att regionerna i Sverige är mycket innovativa, och Norra Mellansverige anses ha en stark innovationskapacitet. Ett samråd om den framtida sammanhållningspolitiken kommer att lanseras tidigt under 2018.

Här kan du läsa sammanhållningsrapporten i sin helhet.

Läs kommissionens pressmeddelande här.