EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum har publicerat en handbok och webbportal för regioner | Region Värmland

EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum har publicerat en handbok och webbportal för regioner

[NYHET] Det gemensamma forskningscentrumet i kommissionen (JRC) har lanserat en praktisk handbok med tips och förklaringar för regioner om vad JRC kan erbjuda i form av expertkunskap och information. Detta ska hjälpa regioner och städer att hitta verktyg för utveckling.

Den regionala handboken är ett resultat av samarbete mellan Joint Research Centre (JRC), kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, Regionkommittén och regionala och lokala myndigheter i EU-länderna. Handboken är indelad i totalt sex policyområden, allt från energi och transport till forskning, innovation och smart specialisering, och varje område diskuteras i ett eget kapitel. Varje kapitel följer liknande mönster med bakgrundsinformation, mål, vilka de mest sannolika användarna för verktygen är samt hur JRC kan stötta regioner och städer gällande varje område. 

Kunskapen och verktygen är baserade på erfarenheter och konkreta exempel som JRC har mött, och handboken erbjuder bevisbaserat råd på hur politiska utmaningar kan adresseras genom användandet av verktygen. Handboken beskriver också effekterna av verktygen. Informationen, tjänsterna och verktygen är utförligt beskrivna med illustreringar.

JRC har också publicerat en ny webbportal, ”The Territorial Dashboard” som ger information om regionerna i Europa. Portalen erbjuder en översikt över EU:s 276 regioner och 1342 underregioner. Det är bland annat möjligt att studera Värmlands ekonomi och miljöpåverkan. Portalen kommer att utvecklas ytterligare under 2018 med mer analytiska verktyg och strategier.

Här är den regionala handboken i sin helhet.

Här finns JRC:s Territorial Dashboard.