EU-kommissionen presenterar handlingsplan för att bekämpa lönegap | Region Värmland

EU-kommissionen presenterar handlingsplan för att bekämpa lönegap

[NYHET] Enligt en ny undersökning från Eurobarometern har EU långt kvar innan jämlikhet är uppnådd i samtliga EU-länder. Kommissionen har därför antagit en handlingsplan för åren 2018–2019 i syfte att bland annat motverka lönegapet mellan kvinnor och män. 

Resultatet från studien visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra gällande jämlikhet inom EU. Enligt jämställdhetskommissionären Vera Jourová är kvinnor underrepresenterade i beslutsfattande positioner och tjänar i genomsnitt 16 procent mindre än män. 9 av 10 européer anser att det är viktigt för samhället och ekonomin att främja jämställdhet och lika många anser också att det är oacceptabelt att kvinnor tjänar mindre än män. Samtidigt har inte lönegapet mellan kvinnor och män minskat på senare tid, och detta beror till största delen av att kvinnor tenderar att arbeta i mindre välbetalda sektorer, tar fler karriärsavbrott och gör mer obetalt arbete.
 
Därför presenterar kommissionen en handlingsplan som totalt prioriterar 8 områden. Handlingsplanen ska förbättra appliceringen av ”lika lön-principen” i länderna och tillvarata kvinnors kunskaper. Enligt planen är det viktigt att investera i vårdanläggningar och främja föräldraledighet för både män och kvinnor då det ledder till färre karriäravbrott för kvinnor. Planen ska också bekämpa segregation inom särskilda yrken och sektorer, samt öka medvetenheten gällande löneskillnader mellan kvinnor och män.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Läs Europabarometerns studie i sin helhet.

Läs hela handlingsplanen här.