Fler kvinnor i värmländska styrelserum | Region Värmland

Fler kvinnor i värmländska styrelserum

[NYHET] Region Värmland lanserar tillsammans med Almi Värmland en fristående fortsättning av Styrelsekraft, det framgångsrika styrelseprogrammet för kvinnor, som bidragit till ökningen av kvinnor i de värmländska styrelserummen.

Den nya omgången av Styrelsekraft har särskilt inriktat sig mot kvinnor verksamma i företag som arbetar med digitalisering på olika sätt.
– Mitt företag bygger helt på den digitala logiken och växer snabbt. Fokus på strategiska frågor är viktigt för fortsatt tillväxt och Styrelsekraft kommer helt rätt i tiden för mitt företag, säger Pauline Grindvall, ägare och vd i My Perfect Day.

Lena Bergström, som själv gått Styrelsekraft, är en av två projektledare som ska hålla i styrelseprogrammet.
– Styrelsekraft har gjort skillnad och idag har vi ett aktivt nätverk som också bidrar till att fler kvinnor väljs in i styrelser, säger Lena Bergström, vd i egna företaget LSB Konsult.

Totalt kommer tio kvinnor antas till den fjärde omgången av Styrelsekraft som den här gången är ett renodlat värmländskt initiativ, som Region Värmland finansierar tillsammans med Almi Värmland.
– Redan 2013 satte vi ett mål i Värmlandsstrategin om att öka andelen kvinnor i de värmländska företagens styrelser. Tidigare omgångar av Styrelsekraft har tydligt bidragit till målet och vi ser det här som en konkret satsning som ger resultat, säger regionrådet Tomas Riste.

Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland, kan intyga att det är de konkreta insatserna som lett till att värmländska företagen i allt högre utsträckning väljer kvinnor till nya styrelseplatser.
– Styrelserna är trögrörliga, men av de nytillkomna platserna går fler än hälften till kvinnor och det är positivt, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Fler kvinnor på nya styrelseplatser

Andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser har ökat med 25 procent under de senaste fem åren. Ökningen har skett från en låg nivå, andelen kvinnor av det totala antalet styrelseplatser har ökat från 17 till 19 procent i landet. När det gäller nytillkomna styrelseposter under perioden ökade dock andelen kvinnor till hela 40 procent. I Värmland är ökningen hela 52 procent.
– Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå, men det är positivt att man verkar ha brutit gamla mönster när det kommer till nyrekryteringar, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Förhoppningen är att Värmland ska öka takten ytterligare. I och med att den nya omgången av Styrelsekraft breddas nätverket och den gamla ursäkten ”Det finns inga kvinnor att välja in” inte håller längre.

Fakta om Värmland i Styrelsekartläggningen 2018

  • Sedan 2013 har andelen kvinnor i förhållande till antalet nya styrelseplatser ökat med 52 procent.
  • 35 procent av de 1 146 företagen i Värmland som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i styrelsen. Motsvarande siffra var 34 procent 2017 och 31 procent 2013.
  • 17 procent av det totala antalet styrelseplatser innehas av kvinnor. Motsvarande siffra var 17 procent 2017 och 15 procent 2013.
  • 10 procent av de värmländska företagen har en kvinna på vd-posten. Motsvarande siffra var 11 procent 2017 och 9 procent 2013.

Fakta om kartläggningen

Statistiken omfattar 103 017 i Sverige (2 369 i Värmland) som har minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda och med särskilt fokus på de 53 739 (1 146 i Värmland) företag som har två eller fler ordinarie ledamöter.

Ladda ner: Styrelsekartläggning 2018 (pdf, 3,6 MB)

Mer information: www.almi.se/varmland