Nya EU-rekommendationer om hantering av olagligt innehåll online | Region Värmland

Nya EU-rekommendationer om hantering av olagligt innehåll online

[NYHET] EU-kommissionen har lagt fram rekommendationer kring nödvändiga åtgärder för att hantera olagligt innehåll online. Tydligare rutiner och ett ökat europeiskt samarbete är något av det som rekommenderas. 

Bakgrunden till rekommendationerna som Kommissionen presenterade den 1 mars är ett meddelande om olagligt innehåll online från september 2017. I meddelandet försäkrade Kommissionen att de skulle vidta åtgärder för att övervaka framstegen och undersöka om det behövs fler instrument för att möjliggöra för förebyggande arbete och snabbt agerande. Olagligt innehåll kan röra sig om terrorism, uppvigling till hat och våld, barnpornografi samt varumärkesförfalskade varor m.m.

Rekommendationerna som föreslås består av konkreta åtgärder för att snabbare upptäcka och avlägsna olagligt innehåll samt att öka samarbetet mellan myndigheter, företag och betrodda anmälare. Företag bör bl.a. ha tydligare regler för anmälning, vilket bör ske genom effektivare verktyg. I det arbetet trycker Kommissionen på att ha respekt för grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet, vilket blir extra viktigt när automatiska verktyg brukas för att ta bort innehållet.  Kommissionen betonar även vikten av att ta hänsyn till små företag, och att branschen i större utsträckning bör arbeta tillsammans och dela med sig av sina erfarenheter. Utöver dessa åtgärder rekommenderas också ytterligare insatser för arbetet med att förhindra innehåll om terrorism.

Rekommendationerna är inte bindande, men de fungerar som ett sätt varigenom EU kan framföra åsikter och föreslå åtgärder. Om de rekommendationer som föreslogs den 1 mars inte får någon effekt i praktiken överväger Kommissionen att i ett senare skede lägga fram förslag på lagstiftning inom området. Kommissionen kommer att arbeta tätt med de berörda parterna, och ett offentligt samråd kommer att öppnas inom de närmsta veckorna.

Läs pressmeddelandet här.

Läs meddelandet från september 2017 här.