Värmland del av EU-projekt för industriell omvandling | Region Värmland

Värmland del av EU-projekt för industriell omvandling

[NYHET] Den 7 mars var det lanseringsmöte i Bryssel för EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling. Representanter från Norra Mellansverige var på plats för att skriva under avtalet.

I december 2017 blev det klart vilka regioner som valts ut för att delta i EU-kommissionens pilotprojekt där fem regioner får skräddarsytt stöd från experter för att stärka utvecklingen av hållbara och utsläppssnåla ekonomier. Norra Mellansverige, bestående av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg, tillsammans med de fyra andra regionerna Hauts-de France i Frankrike, Piemonte i Italien, Sachsen i Tyskland samt Vallonien i Belgien valdes ut i första omgången. Gemensamt för de fem regionerna är att de står inför utmaningar vad gäller industriell omvandling, samt att de har visat på ett engagemang bl.a. genom att anta smarta specialiseringsstrategier.

Lanseringsmötet för pilotprojektet ägde rum den 7 mars i Bryssel vid Kommissionens högkvarter Berlaymont. På plats för att skriva under avtalet för Norra Mellansverige var Marie-Louise Dangardt, regionråd i Region Gävleborg samt vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige. På mötet deltog kommissionären med ansvar för regionalpolitik, Corina Creţu, samt representanter från de andra regionerna. Även Anders Olsson som är forsknings- och innovationsstrateg för Region Värmland var där.

I samband med lanseringen presenterade Kommissionen även sju ytterligare regioner som ska få skräddarsytt stöd. Corina Creţu uttryckte ”Jag är mycket glad över att få samarbeta med tio regioner och två medlemsländer och hjälpa dem att dra full nytta av sina starka sidor och sina möjligheter så att de kan satsa på innovation, utfasning av fossila bränslen, digitalisering och utveckling av färdigheter för framtiden”.

Efter lanseringsmötet ägnades två dagar åt ”peer review workshops” med tjänstemän från regionerna, Kommissionen samt OECD. Senare i vår kommer arbetet att intensifieras bl.a. med workshops med de involverade parterna. 

Läs mer om det svenska pilotprojektet här.

Läs EU-kommissionens faktablad här.

Läs pressmeddelandet här.

* På bilden syns Corina Creţu, Marie-Louise Dangardt och Anders Olsson.