Tillväxtverket har lanserat en utlysning för kluster | Region Värmland

Tillväxtverket har lanserat en utlysning för kluster

[NYHET] Tillväxtverket har lanserat en utlysning för kluster som är prioriterade i den regionala smarta specialiseringsstrategin. Syftet är att professionalisera klusterrollen och stärka företagen genom bl.a. erfarenhetsutbyte.

Tillväxtverket har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att ”Fram till och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter från detta arbete.”. På bakgrund av det kommer Tillväxtverket mellan 2018–2021 att ge stöd till 20–25 klusterorganisationer som utgör en del av den regionala smarta specialiseringsstrategin.

Utlysningen kommer att bestå av två delar. I ett första skede erbjuds lärande, nätverkande samt utbyte av erfarenheter och kunskap mellan klustren genom en gemensam plattform, där det även kommer vara samarbete med andra länder och EU-initiativ. Ansökningarna kommer att bedömas utifrån ett flertal urvalskriterier, som bl.a. klustrens etablering i regionen och prioritering inom den smarta specialiseringsstrategin. Intresseanmälan för den första utlysningen ska vara inne senast 31 maj 2018, och besked om utvalda kluster väntas komma i juni.

Hösten 2018 kommer utlysningen för steg två, där det kommer finnas möjlighet för de utvalda klustren från den första omgången att söka finansiering på uppemot 600 000 kronor för maximalt två år. Stödet, med ett krav på 50 procent medfinansiering, ska gå till att utveckla företagen inom klustren.

Läs mer om utlysningen på tillvaxtverket.se.

Läs mer om kluster i Värmland här.