Nya Panorama uppmärksammar sammanhållningspolitiken 30 år | Region Värmland

Nya Panorama uppmärksammar sammanhållningspolitiken 30 år

[NYHET] En ny upplaga av EU-kommissionens magasin Panorama har publicerats. Temat är sammanhållningspolitiken som fyller 30 år.

Panorama är Kommissionens magasin för regionalpolitik och släpps fyra gånger om året. Sammanhållningspolitiken fyller i år 30 år, och det hyllas med ett specialinslag som visar på bredden av politikområdet genom att lyfta upp 30 olika projekt från EU:s medlemsstater. Ett av projekten är Klimatsmart Innovation, där det värmländska klustret Paper Province är ansvarig. Projektet syftar till att utveckla den skogsbaserade industrin genom att bygga en långsiktig regional plattform för små och medelstora företag att utveckla kapacitet inom innovation och hållbar utveckling.

Panoramas specialinslag ger även en överblick av de totalt fem programperioderna av sammanhållningspolitiken. När Grekland (1981) samt Portugal och Spanien (1986) anslöt sig till EU ökade de regionala skillnaderna inom unionen vilket utgjorde starten för sammanhållningspolitiken. I takt med att EU har växt har områdets funktion och prioriteringar förändrats. Fokus för den nuvarande programperioden (2014-2020) är bl.a. forskning och innovation genom en övertygelse om att alla regioner har störst utvecklingspotential om man arbetar utifrån smart specialisering.  

Vårens upplaga av Panorama innehåller även ett reportage om Norge, Island och Liechtenstein som på trots att de inte är medlemsstater i EU, har ett nära samarbete med unionen genom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). EES har gemensamma mål kring ekonomiska och sociala skillnader, och de tre länderna är med och finansierar detta genom EEA och Norge Grants.

Här finner du samtliga upplagor av Panorama.