Arbetsprogrammet för Europa för medborgarna 2018-2020 är släppt | Region Värmland

Arbetsprogrammet för Europa för medborgarna 2018-2020 är släppt

[NYHET] Arbetsprogrammet för EU-programmet Europa för medborgarna 2018-2020 är släppt. Arbetsprogrammet innehåller också information om de kommande utlysningarna som kommer att ha sista ansökningsdag i början av 2019. 

Programmet Europa för medborgarna syftar till att skapa samhörighet mellan medborgare i EU och minska klyftan till EU:s institutioner. Programmet ger stöd till ett brett spektra av insatser som bidrar till demokratiskt engagemang och deltagande.

Europa för medborgarna har två programområden, Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang.

Delprogrammet Europeisk hågkomst syftar varje år till att uppmärksamma vissa år och som haft betydelse för EU med kopplade teman, som det därmed går att ansöka om finansiering för att skapa projekt inom. Under 2019 kommer följande år att uppmärksammas:

  • 1979: EU-valet – 40 år sedan det första EU-valet.
  • 1989: Demokratiska revolutioner i Central- och Östeuropa och Berlinmurens fall.
  • 2004: 15 år av EU-utvidgning i Central- och Östeuropa.

Sista ansökningsdag inom delprogrammet Europeisk hågkomst är den 1 februari 2019.

Det finns även olika typer av projektmöjligheter inom delprogrammet Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang:

  • Vänorts-projekt (sista ansökningsdag 1 februari och 1 september)
  • Nätverk av städer (sista ansökningsdag är den 1 mars och 1 september)
  • Projekt för civilsamhället (sista ansökningsdag är den 1 september).

Utlysningarna är i skrivande stund inte öppna men arbetsprogrammet presenterar redan vilka deadlines som gäller för 2019. Deadlinelistan kommer att uppdateras så snart som utlysningarna är öppna.

Läs mer om utlysningarna här