EU-parlamentet lanserar informationskampanj för att öka valdeltagandet i EU-valet 2019 | Region Värmland

EU-parlamentet lanserar informationskampanj för att öka valdeltagandet i EU-valet 2019

[NYHET] EU-parlamentet lanserar en ny informationskampanj för att öka valdeltagandet i EU-valet i maj 2019. Förhoppningen är att invånarna ska delta mer i den demokratiska processen samt kunna göra ett medvetet val när de beger sig till valurnorna.  

EU-parlamentet lanserade i dagarna informationskampanjen ”Den här gången röstar jag” som syftar till att öka valdeltagandet i EU-valet den 26 maj 2019. Kampanjen är partipolitiskt neutral och syftar till att föra samman människor som vill stå upp för demokratin i form av att verka för ett ökat valdeltagande.

EU-parlamentet motiverar lanseringen av kampanjen med att Europa står inför många utmaningar som är följder av en ökad globalisering och en ökad konkurrensutsatthet, exempelvis klimatförändringar, migration, cybersäkerhet och ungdomsarbetslöshet.

Lanseringen av informationskampanjen motiveras också med att det finns krafter både innanför och utanför EU som utmanar flera av de värderingar, principer och rättigheter som länge tagits för givna i EU, skriver EU-parlamentet.

Med kampanjen hoppas EU-parlamentet att invånarna uppmuntras till att göra medvetna val och deltar i den demokratiska processen när de går till valurnorna i maj 2019, då beslut som tas på EU-nivå påverkar nationell lagstiftning, samt regioner och kommuners dagordningar. I Sverige uppskattas det att cirka hälften av besluten som fattas i riksdagen eller i kommunfullmäktige påverkas av EU-beslut.

För mer information om kampanjen klicka här