Vernissage för skolprojekt om propaganda | Region Värmland

Vernissage för skolprojekt om propaganda

[NYHET] Under hösten har alla åttondeklassare från Mariebergsskolan gemensamt producerat 18 filmer, med inspiration från Värmlands Museums utställning ”Propaganda – risk för påverkan”. Projektet ingår i museets utställning samt i ett seminarium under Region Värmlands MIK-dag den 15 oktober.

– Syftet med projektet är att öka kunskapen bland unga om hur media påverkar oss. Vi vet att film har en väldigt stark påverkan. Det handlar om att tänka källkritiskt och förstå filmspråket. Vi vill också inspirera andra lärare till att använda film i undervisningen, säger Kjerstin Persdotter, filmkonsulent barn och unga hos Region Värmland.

Ungdomarna har utifrån ett tema, exempelvis mobilfri skola, fått välja att övertyga tittaren för eller emot. Filmerna kommer att rulla på utställningen hos Värmlands Museum fram till den 2 december. 

– Elever och lärare har jobbat tillsammans med filmpedagogerna Joacim och Lisa Hartvig under projektets gång. Det har varit många intressanta delar, där valet till riksdagen, besök på utställningen samt den egna filmproduktionen har bidragit till en helhetsförståelse av vad propaganda är. Jag är glad över att det har fungerat så bra som det har gjort, alla har varit nöjda! säger Kjerstin Persdotter.

Projektet genomförs med stöd från Region Värmland och Skapande skola.

Foto: Från propagandafilmen ”För avgiftsfri kollektivtrafik” av elever i årskurs 8, Mariebergsskolan i Karlstad.