Ensemblespel

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av ensemblespel från grunden och vill bli bättre på att spela och sjunga tillsammans med andra. Det är en fördel, men inget krav,  om du kan spela ett instrument och har en vilja och lust att använda och utveckla din röst.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Längd: 1 år
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag mottages, antagning sker i mån av plats.
Intervju- och informationsdag: 2 maj 2018

Utbildningens innehåll

Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i ensemblespel, instrumentkännedom, genreorientering och röst & kropp. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt. Utöver Ensemblespel ämnen har du ämnen tillsammans med de andra utbildningarna inom musik som t ex kör, musikteori, bruksgitarr och brukspiano. Du får även erfarenhet av entreprenörskap i praktiken genom att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp. Självstudier, temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför ordinarie skoltid.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

–  Ensemble
–  PRIK-ensemble (Praktisk instrumentkännedom)
–  Kör
–  Musikteori
–  Sånggrupp

Antagning

Till kursen antas mellan 12-15 personer. Det räcker att du har ett intresse för musik för att göra en ansökan – du behöver inte ha tidigare erfarenheter av musikstudier.
Vi prioriterar dig som vill arbeta med att utvecklas musikaliskt i grupp. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av män och kvinnor, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökningsförfarande

Alla sökande blir kallade till en intervju-/informationsdag. Under dagen genomförs en gruppintervju samt gruppövning i sång och rörelse. Du som deltar vid intervju-/ informationsdagen prioriteras vid antagningen.

Baserat på din ansökan och ditt deltagande på intervju-/informationsdagen bedömer vi:

  • Ambitions- och motivationsnivå
  • Utvecklingspotential
  • Vilja till social interaktion

Efter utbildningen

Du får redskap för fortsatta musikstudier på egen hand och/eller möjlighet att söka andra musikutbildningar. Du får också musikteoretiska kunskaper, praktisk instrumentkunskap och färdigheter i sång. Alla kursdeltagare når olika långt. 

Ett år på Ensemblespel ger dig övning i ensemblespel med fokus på genrebredd och praktisk instrumentkunskap samt den gruppdynamiska processen med allt vad det innebär av lyhördhet för egna och andras behov. Du ska även känna dig mera trygg och självständig inom ämnet för fortsatt livslångt lärande.

Kontakt

Bild på Lotta Delebrant

Lotta Delebrant

Ämneslärare

Ingesunds folkhögskola

Kör, sång, ensemble, musikteori
Kursansvarig Musiklinjen Ensemble Grund

0570-385 59

lotta.delebrant@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 21 november, 2017