Provbeskrivningar Musiklinjen College

Här följer beskrivningar på de färdighetsprov som krävs när du söker till Musiklinjen College. 

Provbeskrivning musikteori

Alla sökande gör ett musikteoriprov. Musikteoriprovet har i första hand en diagnostisk funktion, men kan vara avgörande om de sökande har gjort likvärdiga spelprov.

Provet i musikteori består av tre delar: musiklära, musik och notbild samt satslära.

musiklära ska du visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera i t ex oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter samt tidsvärden för noter och pauser.

musik och notbild ska du notera spelade meloditoner, notera de rytmer som spelas och benämna de ackord som spelas med hjälp av ackordbeteckningar och noter.

Delen Satslära finns i två varianter, en i visstil och en i jazz/pop-stil. Du ska bara göra en av varianterna.

Provet tar sammanlagt ca 2 timmar.

Övningsprov musik och notbild (öppnas i nytt fönster) (pdf, 138 kB)

Övningsprov satslära (öppnas i nytt fönster) (pdf, 359 kB)

Övningsprov musiklära (öppnas i nytt fönster) (pdf, 152 kB)

Facit, satslära (öppnas i nytt fönster) (pdf, 1 MB)

Facit, musiklära (öppnas i nytt fönster) (pdf, 158 kB)

Provbeskrivning – klassisk musik

Du ska förbereda 2 musikstycken av olika karaktär. Ett av musikstyckena är obligatoriskt på de flesta instrument. Obligatoriska stycken (öppnas i nytt fönster). Det valfria stycket kan vara utan ackompanjemang.
Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du har anmält dig. 

 • Du ska visa din förmåga till musikalisk gestaltning genom en instuderings-/gestaltningsuppgift. Du förbereder denna i ett separat rum under provets första del.
 • Du får också ett kort notexempel att framföra a prima vista. Gäller inte sökande på gitarr och sång.

Sökande till klassiskt slagverk

 •      3 obligatoriska uppgifter. obligatoriska stycken. (öppnas i nytt fönster)
 •      Spel efter eget val.
 •      Ett stycke a prima vista.
 •      Stämning av pukor.
 •      Gehörspel på trumset. (Oförberedd uppgift)
 •      Provtiden är ca 30 minuter.

Sökande till ensembleledning/dirigering

 • Första satsen ur Mozart: Eine kleine nachtmusik. Muntlig musikalisk beskrivning av samma stycke. 
 • Grieg: Våren (ur två elegiska stycken) alternativt någon annan romantisk folkvisa (du bör då skicka in en kopia).
 • En rytmisk etyd som du rekvirerar från: per-owe.solvelius@mhi.kau.se.

Du kommer att få utföra provet med hjälp av en pianist och en stråkensemble som du dirigerar.

Juryn bedömer i första hand:

 •      förmåga till personligt uttryck
 •      konstnärlig gestaltningsförmåga
 •      teknisk kompetens

Sökande till komposition

Provet består av en intervju där den sökande samtalar med juryn kring sitt eget komponerande och kring de stycken som den sökande har tagit med till provtillfället. Provtiden är ca 40 minuter.

Därutöver får du genomföra ett kortare skriftligt prov i komposition och ett enklare prov i instrumentation. Närmare instruktioner får du vid provtillfället. Juryordföranden kontaktar den sökande i god tid före antagningsproven för att i samråd med den sökande, bl a bestämma antalet stycken som skall tas med vid provtillfället.

Provbeskrivning – folkmusik

 • Du ska förbereda 3 låtar/sånger ur din repertoar inom valfri folkmusikstil. Det kan till exempel vara en sång från Irland, en låt från Balkan, en halling från Norge eller en svensk polska. Observera att dessa skall framföras utan ackompanjemang.
 • Du skall medföra en repertoarlista på ytterligare tio låtar/sånger ur vilken juryn väljer ut en av låtarna som de vill att du ska framföra.
 • Du skall dessutom vara beredd att improvisera en stämma eller ett ackompanjemang tillsammans med någon ur juryn som spelar/sjunger en melodi. Det kan t ex vara att spela en stämma eller ackompanjera en vals, visa eller polska.

  Provtiden är 20 min.
  Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du anmält dig.

Läs mer om bedömningskriterier här (öppnas i nytt fönster)

Provbeskrivning – rytmisk och improviserad musik

Du ska förbereda 2 låtar. En av dessa låtar fungerar som en reserv att spela på juryns begäran. De båda låtarna bör ha olika karaktär.

Låtarna ska höra till någon av de genrer vi räknar till ”afro” (afroamerikansk tradition) – jazz, rock, blues, rhythm’n blues, soul, salsa etc. Du bör välja att spela/sjunga något i den stil du är bäst på och låten ska innehålla ett improviserat solo. Är du sångare kan du välja att improvisera med eller utan text.

Du ska utan förberedelse improvisera över en enkel blues. Juryn meddelar förutsättningarna först vid provtillfället. Du kommer att få ett enkelt komp i en vanlig tonart.

Du ska även spela, kompa och improvisera till en låt direkt från bladet – a prima vista.

Provtiden är 20 minuter.

Instruktioner avseende hur du skickar in eventuella noter för ackompanjemang får du i ett mail när du anmält dig.

Sidan uppdaterades den 10 mars, 2017