Singer-Songwriter/Visa

Singer-Songwriter/Visa vänder sig till dig som sjunger, spelar och vill utveckla ditt musikaliska och sceniska uttryck inom genren Singer-Songwriter/Visa. Du får möjlighet att lära dig tolka andras texter och musik inom olika genrer och göra dem till ”dina egna”. Du får även möjlighet att stärka din scenpersonlighet genom kontinuerliga konserter, musikcaféer och uppspelningar, både på skolan och utanför.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Längd: 1 år
Start: Augusti 
Sista ansökningsdag: 15 april
Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag mottages, antagning sker i mån av plats.
Informations- och intervjudag: 2 maj 2018

Utbildningens innehåll

Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i vistolkning/interpretation, scenisk beredskap, instrumentkännedom och röst & kropp. Du kommer att få arbeta från scen som solist eller i ensemble, lära dig behärska olika rum och du kommer även att få en introduktion till eget skrivande.
Utöver Singer-Songwriter/visas ämnen har du ämnen tillsammans med de andra kurserna inom musik som t ex kör, musikteori, bruksgitarr eller brukspiano. Du får också erfarenhet av entreprenörskap i praktiken genom att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp och självstudier och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema.
Alla kurser har linjeöverskridande verksamhet som t ex temadagar, tillvalsämnen eller schemalagda ämnen från de övriga kursernas ämnesutbud.
Du har tillgång till skolans lokaler även utanför ordinarie skoltid.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

– Vistolkning/Interpretation
– Ensemble
– Kör
– Musikteori
– Bruksgitarr eller brukspiano

Tillvalsämnen:

– PRIK-ensemble (Praktisk instrumentkännedom)
– Sånggrupp

Antagning

Varje år antas 12 personer på Singer-Songwriter/Visa. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av män och kvinnor, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökningsförfarande

Alla sökande blir kallade till en intervju-/informationsdag. Dagen innehåller en gruppintervju, en gruppövning i sång och rörelse. Du ska även genomföra ett akustiskt framförande av en valfri visa/låt, på max 3 minuter.

För att antas är det en fördel om du har en viss scenvana. Du som deltar vid intervju-/informationsdagen är prioriterad vid antagningen.
Baserat på din ansökan och ditt deltagande på informationsdagen bedömer vi:

  • Ambitions- och motivationsnivå
  • Utvecklingspotential
  • Vilja till social interaktion

Region värmland

Efter utbildningen

Efter ett år ska du ha fått verktyg och färdigheter för att kunna producera och genomföra ett akustiskt musikprogram inför publik, en grund för att kunna skriva din egen musik. Alla kursdeltagare når olika långt. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.
Du får musikteoretiska kunskaper, praktisk instrumentkunskap och färdigheter i sång, redskap för fortsatta studier inom musik på egen hand och/eller möjlighet att söka högre musikutbildningar. Du ska även känna dig mera trygg och självständig inom ämnet för fortsatt livslångt lärande. 

Kontakt

Bild på Marie Johansson

Marie Johansson

Ämneslärare

Ingesunds folkhögskola

Sång, piano
Kursansvarig Musiklinjen Singer/Songwriter-Visa

0570-385 59

marie.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 21 november, 2017