Praktik och nätverkan

Eftersom utbildningen är formad i samarbete med branschen ger den dig kompetens för anställning i ett brett spektrum av arbeten inom turismnäringen. 2013 gick 9 av 10 deltagare direkt ut i arbete efter avslutade studier. De fick arbete hos olika aktivitetsföretag som bland annat skidinstruktörer, fjällstationspersonal och hundspannsförare. 

Under utbildningen får du möjlighet att skapa ett eget nätverk inom besöksnäringen, genom både studiebesök och gästföreläsare från företag och representanter för branschorganisationer. Lärarna på utbildningen har även ett förflutet i branschen. Du kommer också vara delaktig i olika aktiviteter och stora arrangemang, bland andra Multisport tävlingar med Karlstad Multisport, kanottävlingen Klarälvens Challenge och Höstarrangemang vid Grövelsjöns fjällstation ( Höstglöd).

Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagd praktik, där du får möjlighet att prova på relevanta arbetsuppgifter under professionell handledning. Praktikavsnitten fokuserar på att du i praktiken får prova på kursmomenten som ingår i utbildningen. Genom bland annat branschrådsmedlemmarna har praktikplatser specifikt reserverats för dig som går skolans utbildning.

Branschråd

Varje termin träffas ett branschråd, där medlemmarna tar del av det som sker i utbildningarna och ger sina idéer och tankar kring hur vi ska fortsätta utvecklas för att ständigt hålla oss uppdaterade. Vid varje möte deltar även representanter för deltagare från utbildningarna. Målet är att skapa utbildningar där du som deltagare direkt efter avslutad utbildning tar klivet ut i en anställning inom besöksnäringen. 

Branschrådsmedlemmar

Vildmark i Värmland, IngMarie Junler 
www.vildmark.se

Hike Husky Tours – Janke Nobel
www.hikehuskytours.se

Långberget Sporthotell, Gina Persson
www.langberget.se

Hovfjället, Karl-Erik Westerberg 
www.hovfjallet.se

Tentipi i Sunne, Torsten Gabrielsson
www.tentipi.se

 

Peak Point i Sälen, Peter Karlsson 
www.hundspann.com

Torsby Kommun, turistchef Mats Olsson 
www.torsby.se

Munkfors kommun, turistchef  Birgitta Svensson
www.munkfors.se

Hagfors kommun, turistchef Madelene Andersson  
www.hagfors.se

Arbetsförmedlingen, Torsby, Anna Lodin-Johannesson
www.arbetsformedlingen.se/torsby

Branäs Fritidscenter AB, Martin Sturmhoefel
www.branas.se

Samarbete med andra organisationer

Vissa specifika yrkesroller kräver certifierade kurser. Dessa kurser genomförs i samarbete med de organisationer som ansvarar för dessa. Bland annat jobbar vi med Tentipi, SLAO och deras skidlärarutbildningar, Fjällsäkerhetsrådet som står bakom fjälledarutbildningar och Crossing Latitudes som arrangerar sjukvårdsutbildningar anpassade för att kunna ta hand om skador i all terräng.

Logo Tentipi

Logo SLAO

 

Logo Fjällsäkerhetsrådet

Logo Crossing Latitudes

Sidan uppdaterades den 30 maj, 2017