Vård och omsorg – inriktning socialpedagogik

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kursen Vård och omsorg med inriktning mot socialpedagogik ger dig kunskaper om människan som en social och aktiv person, som både vill och kan ta ansvar för sitt eget liv med stöd och hjälp om så behövs. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som undersköterska

Just nu är sex deltagare i Tanzania och gör sin praktik där. Följ gärna deras upplevelser på bloggen http://nouw.com/resantillarusha (öppnas i nytt fönster)

Utbildningsort: Sunne
Längd: Tre terminer
Start: Januari 2018
Sista ansökningsdag: 15 nov
Studierna bedrivs på 100%
Antagningskrav:
Personlig intervju
Goda läs och skriv- kunskaper i svenska språket
Studiemotivation
Personlig målsättning och tidigare erfarenheter

Mål med utbildningen

 • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete.
 • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter.
 • fått kunskap om de samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare.
 • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med funktionsvariationer.
 • att bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Utbildningens innehåll

Du läser bland annat hälsopedagogik, specialpedagogik, internationellt arbete, psykologi, etik och människans livsvillkor, psykiatri, vård och omsorg, medicin och social pedagogik. Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen följer gymnasieskolans kursplan för vård och omsorg. 

Praktik och studiebesök ingår i kursen. Du har också möjlighet att få intyg i:

 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • Introduktion i förflyttningsteknik
 • Massage och avslappningsmetoder
 • Du har möjlighet att ansöka om att få förlägga sista delen av din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola har samarbete med.
 • Inför APL kan du som deltagare behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, beroende på arbetsplatsens riktlinjer.

Studiehandledningar och insändningsuppgifter via lärplattform, samt fältstudier. Arbetsplatsförlagda studier (APU) ingår med kvälls- och helgtjänstgöring.

Det socialpedagogiska arbetet omfattar att stödja, stimulera och mobilisera människor. Socialpedagogernas uppdrag sträcker sig idag både till utbildningssystemets och familjens domäner. Inom socialpedagogisk idétradition har människans blivande i gemenskap med andra en central roll. En stor del av det socialpedagogiska arbetet fokuseras på hur individen uppfattar sig själv och andra.

För att bli godkänd på utbildningen krävs:

 • Att man klarat alla kurserna samt gjort 9 veckors praktik, varav minst 4 veckor inom äldreomsorgen.
 • Närvaro på minst 80%, samt att alla arbetsuppgifter är inlämnade och godkända, gäller både teori och praktik.
 • Praktiktiden omfattar 9 veckor under 3 terminer, 35 timmar/ vecka arbetsplatsförlagd tid, 5 timmar studietid/ vecka. Du som deltagare ordnar själv praktikplats.
 • Praktiken bedöms utifrån teori och praktik av handledare och lärare
 • Samtliga kurser ger gymnasiepoäng och bedöms efter skolverkets krav på godkänt.

Kontakt

Bild på Tina Bok

Tina Bok

Ämneslärare

Klarälvdalens folkhögskola

Lärare/kursansvarig Vård- och omsorg

0565-153 53

tina.bok@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 10 november, 2017