Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Molkoms folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Vad är en uppdragsutbildning?

Molkoms folkhögskola kan anordna skräddarsydda uppdragsutbildningar mot ersättning. Uppdragsutbildningens innehåll anpassas utifrån en uppdragsgivares önskemål. 

Vem är uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare kan vara till exempel statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. Även enskilda företag och organisationer som har behov av personalutveckling kan vara uppdragsgivare.

Vem kan söka en uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren beställer, köper och utser också deltagarna på uppdragsutbildningen, inte folkhögskolan.

Vilka typer av utbildningar?

Det kan vara kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper, exempelvis långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Vi kan också hjälpa till med att ta fram en kompetensanalys för att sedan matcha den med en lämplig utbildning.

Vi har hög kompetens inom våra profilområden och erbjuder utbildningar med spetskompetens inom film, scenkonst, journalistik och friskvård samt Aspergers syndrom. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar med hög kvalitet där vi samarbetar med forskare inom området. Vi anpassar upplägget efter dina specifika behov.

Kontakt

Bild på Gunilla Frykensjö Björnfoth

Gunilla Frykensjö Björnfoth

Rektor

Molkoms folkhögskola

0553-100 60

076-213 14 48

gunilla.frykensjo.bjornfoth@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 13 april, 2015