Beslutsstöd

Region Värmland samordnar tillsammans med landstinget och kommunerna i Värmland en stor utbildningssatsning under 2015-2017. Satsningen innehåller grundutbildning och instruktörsutbildning till vård- och omsorgspersonal i Värmland.

Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning av patientens hälsotillstånd. Syftet med utbildningen är att vården ska ges på rätt nivå och att kommunikationen mellan och inom vårdgivare är strukturerad och standardiserad.

Målet är att utbildningen skall bidra till Region Värmlands arbete med att skapa en sammanhållen vård och omsorg av god kvalitet som bidrar till att den äldre individen känner sig trygg. Mer om utbildningen finns på sidan Material för personal. (Se länk under Relaterad information.) 

Kontakt

Bild på Linnea Grankvist

Linnea Grankvist

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 32

linnea.grankvist@regionvarmland.se

Bild på Josefin Hellberg

Josefin Hellberg

Utvecklingsledare

Nya Perspektiv

Äldres hälsa

054-701 11 31

josefin.hellberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 6 maj, 2015