Bild och form

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av konst i hela regionen. Vi arbetar utifrån ett främjandeperspektiv och konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Värmland.

Projektet Plattform för samtida konstuttryck är ett treårigt projekt och har som övergripande mål att stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet med inriktning samtidskonst.

Fokus är de professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke och en utvecklad samverka mellan länets konstaktörer.

Detta kan ske genom att initiera nya och stärka redan befintliga nätverk. Stärka bild- och formkonstnärernas möjlighet att utöva sitt yrke bland annat genom vidareutbildning och samverkan.

Stärka kunskapen hos tjänstepersoner om konstnärernas kunskap och villkor. Vi kan vara en resurs i samarbetsprojekt med fokus barn och unga i viljan att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet. Under projektets första år kommer vi att initiera och identifiera förutsättningarna för att skapa nya konstnärliga residens i Värmland.

Vi är en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete på området.

Kontakt

Bild på Marita Axelsson

Marita Axelsson

Projektledare

Avdelningen för kulturutveckling

Samtida konstuttryck

054-701 10 72

marita.axelsson@regionvarmland.se

Med stöd av:
Kulturrådet

Konstnärer i Värmland

Anmäl dig till registret Konstnärer i Värmland. Registret kommer att användas för att Region Värmland ska kunna kontakta dig för att ge information om aktiviteter, utbildningar och inspiration.

Sidan uppdaterades den 24 november, 2017